اخبار شرکت

تقویم محصول اسانس چینی

2020-08-25
چینی ها ضروری روغن محصول تقویم
تولید - محصول جان فوریه مارس آوریل ممکن است ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر مهر نوامبر دسامبر
شمعدانی روغن x x x
سیترونلا x x x x x x x
اکالیپتوس x x x
هو چوب x x x x x x x x x x x x
سرو چوب x x x x x x x x x x x x
انیسون ، ستاره x x x x
نعناع x x
نعناع x x
وتیور x
کافور x x x x x x x x x x x x
کاسیا x x x x x x
رازیانه x x
علف لیمو x x x
کرفس x x x
اکالیپتوس سیترو x x
لیتسه مکعب روغن x x x
پچولی x x x x x x x x x x x x